In the framework of the project “Think Politically” are analyzed the programs of some of the parties that will participate in the parliamentary elections of…

Gjatë punës së vazhdueshme për monitorimin e medias vihet re se së fundmi është shtuar ndjeshëm mbulimi mediatik dhe raportimi për çështje që lidhen me…