Informacioni në këtë sesion të faqes është i bazuar në programet elektorale të vitit 2013, në monitorimin e premtimeve të mbajtura dhe/ose të pa mbajtura të partive në koalicionin qeverisës (PS, LSI), në komunikimet me drejtues të partive politike nga viti 2013 dhe në vazhdim, (si në rastin e PD-së, e cila në 2013 nuk kishte një qëndrim të shkruar për këto çështje por informacioni u mblodh në takimin që Karaj dhe Pinderi patën me ish-kryetarin Berisha).
Në rastet kur përdoret etiketimi “Pa Qëndrim” nënkupton se kur në 2013 u dërguam kërkesa zyrtare për të na thënë qëndrimin e tyre, partitë në fjalë nuk kthyen asnjë përgjigje.
Në rastin e informacionit mbi partinë PDIU i referohemi jo vetëm programit dhe statutit të kësaj partie në faqen e saj të internetit por edhe qëndrimeve publike që eksponentë të partisë kanë mbajtur gjatë këtij 4 – vjeçari.
Informacioni për parti të reja në skenën politike si LIBRA dhe SFIDA për Shqipërinë bazohet në faqet e tyre të internetit, në komunikimin me liderët e këtyre partive si dhe në qëndrimet publike që ata kanë mbajtur së fundmi.
Informacioni në këtë sesion nuk është përfundimtar. Ai do të përditësohet me lajme në sesionin ”Të Reja” si dhe do të pasqyrohet në raportin final që do të publikojmë në kuadër të projektit Mendo Politikisht.

1. Masa për zbatimin e ligjit Për Mbrojtjen Nga Diskriminimi
PS  
Krijimi i planit te veprimit
PD
LSI
FRD
PDIU
Pa qendrim
PBDNJ
Pa pergjigje
PR
Pa qendrim
LIBRA
SFIDA
2. E drejta për bashkëjetesë
PS  
PD
Sipas Berishës në 2013
LSI
Megjithatë Ministria e Drejtësisë e drejtuar nga kjo parti e bllokoi nismën për amendimin e Kodit të Familjes
FRD
PDIU
Mendon se po u hap rruga e bashkëjetesave do të duhet të ndryshohet edhe neni për martesat
PBDNJ
Pa përgjigje
PR
LIBRA
SFIDA
Ende pa pergjigje
3. Martesat gej
PS
Pa pergjigje
PD
Pa pergjigje
LSI
Pa pergjigje
FRD
PDIU
PBDNJ
PR
LIBRA
Ende pa pergjigje
SFIDA
Ende pa pergjigje
4. Përfshirja e LGBT në politikat sociale
PS  
PD
LSI
FRD
Pa qendrim
PDIU
Pa pergjigje
PBDNJ
Pa pergjigje
PR
LIBRA
SFIDA
5. Përmirësimi i kuadrit ligjor
PS  
PD
LSI
FRD
PDIU
Pa pergjigje
PBDNJ
Pa pergjigje
PR
LIBRA
SFIDA
Ende pa pergjigje
6. Identifikimi i LGBT-ve si grupi margjinalizuar
PS  
PD
LSI
Pa qendrim
FRD
PDIU
Pa pergjigje
PBDNJ
Pa pergjigje
PR
LIBRA
SFIDA
Ende pa pergjigje
7. Njohja e komunitetit të lesbikeve dhe biseksualeve dhe transgjinoreve në politikat për gratë
PS  
PD
LSI
Pa qendrim
FRD
PDIU
Pa pergjigje
PBDNJ
Pa pergjigje
PR
LIBRA
SFIDA
Ende pa pergjigje