Në muret e qytetit të Tiranës janë realizuar këto grafiti në mbështetje të familjeve LGBTI. Grafitit janë ilustrime të familjes tradicionale dhe familjeve me prindër të së njëjtit seks.
Këto vepra të realizuara nga aktivistët për të drejtat e komunitetit LGBTI përmbajnë një mesazh të fortë: E drejta për jetë familjare është e drejtë themelore e njeriut. Familjet LGBTI nuk mund të jenë familje të dorës së dytë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *